U savremenom sistemu gradnje gipskarton ploče su našle široku primenu. Od izrade spuštenih plafona, pregradnih zidova, oblaganja zidova tzv. suvo malterisanje, do izrade polica, kaskada i ukrasa.

Zbog prirodnog sastava, male težine, negorivosti, povoljne cene i brze i čiste ugradnje primena gipskarton ploča stalno raste. Ovakvim načinom gradnje izbegavamo dugotrajne poslove zidanja i malterisanja i štedimo vreme i novac.

Prednosti ovakve gradnje su,što se po vašim željma i potrebama izrađuju plafoni sa instalacijama za rasvetu po vašem ukusu.
Pregradni zidovi izradjeni na ovaj način imaju odličnu termo i zvučnu izolaciju, a takodje su pogodni da se kroz njih provuku sve vrste elektro, vodovodnih i drugih istalacija.
Oblaganje zidova tzv. suvo malterisanje se vrši, tako što se na gole zidove posebnim lepkom lepe gips karton ploče. Kao što smo već pomenuli ovim se izbegava proces malterisanja i čekanja da se malter osuši, čime dobijamo na brzini radova. Ovakvom oblogom se dobijaju idealno ravne površine za završnu obradu.

Takođe po vašoj želji izrađujemo police, kaskade, pregrade ili neke druge detalje koji će prostoru dati vaš lični pečat.