Arteco

IMG_2247

Simbol Novog Sada i Petrovaradina

Restauracija čuvenog sata dopremljenih početkom 18veka

Iz Alzasa Francuske,kao poklon carice Marije Terezije

Sat je prepoznatljiv po tome sto mala skazaljke pokazuju minute a velika skazaljka sate

Zahvaljujući donaciji “Tamburice fest” restauracija sata je uradjena

Sredjena je kompletna fasada sa materijalima JUB renomirnim materijalima koji služe za obnovu starih objekata visokog istorijskog znacaja.

Stavljena su četiri nova nova prozora-šali karte od Sibirskog ariša,uradjen je servis mehanizma sata,unutrašnjost očišćena i renovirana,pozlaćen vetrokaz na vrhu kule…

Na satu je bilo zapaženo dosta razlicitih maltera,lepka,boja sa kojim je poravljan sat

Obijeni si i skinuti svi različiti materijali koji su bili na satu,ostali su samo prvobitni slojevi maltera koji su bili u dobrom stanju sve to je bilo propraćeno sa strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika .

Za podlogu tj špric korišćen je JUB JUBOSAN W110 koji daje izuzetne rezultate pri sanaciji vlažnim i solima natopljenim zidovima,učvršćuje podlogu,ujednačava upijanje vlage iz podloge,stvara veze spoj izmeđju stare i nove podloge

Za malterisanje je korišćen JUB JUBOSAN W120 koji služi za obradu starih objekata,paropropusan,moze da se nanosi u vise slojeva…

Posle obrade velikih neravnina korišćen je JUB NIVELIN D koji je korišćen kao finalni materijal pre krečenja

Za krečenje Petrovaradinskog sata koristili smo JUB APNENI BELEŽ je na bazi čistog fino mlevenog gašenog kreča,zamena za klasični gašeni kreč ima visoku paropropusnost …

DSC_0482

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>