Arteco
IMG_2198

Fasade koje su ispucale a koje ne treba da se termoizoluju rešavamo tako sto koristimo podlogu CT17 dubinsku podlogu ,veća oštećenja pre rabiciranja ispunimo lepkom Ceresit CT 83 i na većim oštećenjima dodajemo PVC mrežicu radi dodatnog ojačavanja takvih mesta

-rabiciranje ovakvih površina je najbolje koristiti lepak Ceresit CT85 koji je otporan na vremenske uticaje,vodonepropusan,dozvoljava difuziju vodene pare.nanosi se u dve ruke poslednja ruka se nanosi u tankom sloju radi pripreme za završnu fasadu

-završna fasada Ceresit CT174 silikatno-silikonska koja je tankoslojnog koja je paropropusna,otporna na delovanja UV zračenja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>